Kubek - O11.MP115-9503

  • Waga: 0.4 kg
  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Kpl.
  • Cena netto: 3,90 zł 4,80 zł
Oferowany produkt stanowi końcówki serii, pozostałości produkcyjne - Polskich producentów.
Wszystkie produkty są całe, nieuszkodzone, bez pęknięć jednak dopuszczalne są defekty w postaci: nakłuć, zarysować, wtrąceń metalicznych w szkliwie, nieciągłości w kalce (dekoracji), drobne deformację.