Regulamin newslettera

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AP-POL Agnieszka Urbanowska, z siedzibą w Wołominie przy ul. Batorego 24, 05-200 Wołomin.

 

1. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail IOD@porcelana24.pl

 

2. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zapisaniem się na newsletter będą przetwarzane w następujących celach:

- prowadzenia prowadzenie wysyłki newslettera,

- prowadzenie wysyłki informacji handlowych,

- prowadzenia działań marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda

 

3. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

4. Państwa dane będą przetwarzane przez AP-POL Agnieszka Urbanowska do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu

 

5. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

- sprostowania danych,

- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

- przeniesienia Państwa danych osobowych

- tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ

 

6. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez AP-POL Agnieszka Urbanowska, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji newslettera.