Porcelana24 na facebooku
Porcelana24 Instagram
 slide

Regulamin newslettera

Zasady Przetwarzania Danych osobowych związanych z Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AP-POL PORCELANA24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej AP-POL PORCELANA24 N.Petliński spółka komandytowa) z siedzibą w Markach (05-270), ul. Bukowa 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000994079, kapitał zakładowy 1 500 000,00zł wpłacony w całości, NIP: 1251702450, Regon:385402869.

Inspektorem Ochrony Danych w AP-POL PORCELANA24 jest Pan Marek Pióro, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem 601 131 654, pisząc na adres poczty elektronicznej iod@porcelana24.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych AP-POL PORCELANA24 ul. Bukowa 11, 05-270 Marki

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów,
b. sprzedaży produktów i usług,
c. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
f. archiwizacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a. udzielona zgoda
b. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. procesorom w związku ze zleconymi przez AP-POL działaniami realizowanymi w imieniu AP-POL
b. którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania.

6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f. przeniesienia Państwa danych osobowych

7. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od AP-POL i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez AP-POL, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorczy.

9. AP-POL nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@porcelana24.pl

11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji newslettera

Regulamin promocji "Zapisz się na newsletter a otrzymasz kod rabatowy o wartości 3% na pierwsze zakupy."

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest Organizatorem promocji jest AP-POL PORCELANA24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej AP-POL PORCELANA24 N.Petliński spółka komandytowa) z siedzibą w Markach (05-270), ul. Bukowa 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000994079, kapitał zakładowy 1 500 000,00zł wpłacony w całości, NIP: 1251702450, Regon:385402869.
2. Porcelana24.pl oferuje w sklepie internetowym www.porcelana24.pl rabaty 3% na pierwsze zakupy.
3. Z promocji mogą być wyłączone niektóre produkty. Do tych produktów rabat nie zostanie naliczony.
4. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się na newslettera.
5. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany kod rabatowy który należy wpisać w koszyku podczas składania zamówienia.

§2 CZAS TRWANIA OFERTY

1. Promocja nie jest ograniczona czasowo.
2. Otrzymany kod rabatowy ważny jest 3 dni.
3. O skorzystaniu z oferty decyduje data złożenia zamówienia.

§3 WARUNKI OFERTY

1. Z Oferty mogą być wyłączone wybrane produkty sklepu porcelana24.pl znajdujący się na stronie https://www.porcelana24.pl, w okresie obowiązywania oferty, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu. Są to produkty marki Gerlach, Zwieger, produkty będące w przedsprzedaży oraz produkty będące w ofercie tygodnia: https://www.porcelana24.pl/group/oferta-tygodnia
2. Z niniejszej oferty mogą skorzystać klienci, którzy złożą zamówienie w okresie obowiązywania oferty.
3. Z niniejszej oferty mogą skorzystać klienci, którzy złożą zamówienie i wpiszą kod rabatowy.
4. Oferta promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
5. Oferta nie łączy się z innymi kodami rabatowymi - rabaty nie sumują się.